AVG Scan 2018-02-26T13:01:57+00:00

De belangrijkste vragen rond Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Verder

1

Verwerkt uw organisatie persoonsgegevens?

Ja, toon advies.
Nee,volgende vraag.

2

Verwerkt u in uw organisatie ‘bijzondere’ persoonsgegevens?

Ja, toon advies.
Nee,volgende vraag.

3

Verwerkt u in uw organisatie persoonsgegevens van kinderen (jonger dan 16 jaar)?

Ja, toon advies.
Nee,volgende vraag.

4

Doet uw organisatie aan profilering, geautomatiseerde (individuele) besluitvorming of monitoring in openbare ruimten op personen?

Ja, toon advies.
Nee,volgende vraag.

5

Verwerkt u persoonsgegevens in grote hoeveelheden (op grote schaal)?

Ja, toon advies.
Nee,volgende vraag.

6

Is uw organisatie een overheidsorgaan

Ja, toon advies.
Nee,volgende vraag.

7

Is uw organisatie > 250FTE

Ja, toon advies.
Nee,volgende vraag.

8

Is uw organisatie binnen de EER gevestigd?

Ja, toon advies.
Nee,volgende vraag.

9

Besteed u werkzaamheden uit en werkt u daardoor met verwerkers?

Ja, toon advies.
Nee,volgende vraag.

10

Houdt u op dit moment rekening met de rechten van betrokkenen?

Ja, toon advies.
Nee,volgende vraag.

11

Heeft u een procedure hoe u gaat handelen in het geval van een datalek?

Ja, toon advies.
  • Download de adviezen als PDF

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.