Gebruik BSN / Beeld en Geluid bij uitvaart 2017-06-30T14:24:39+00:00

De AVG vraagt om discretie

In mei 2016 is de nieuwe Europese privacywet in werking getreden. Voor de uitvaartbranche is discretie altijd al van belang, maar door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het nog belangrijker goed na te denken over de manier waarop wordt omgegaan met privacygevoelige informatie. Is het WiFi-netwerk bijvoorbeeld voor iedereen toegankelijk? En hoe zit het met het maken van beeld- en geluidsopnames tijdens een uitvaartplechtigheid?

Wat is de AVG?

Wat is de AVG?

De AVG verplicht bedrijven hun bedrijfsvoering privacy bestendig te maken. De nieuwe wet geldt als er sprake is van ‘verwerking van persoonsgegevens’ in een zakelijke context. Het gaat dus om alle handelingen die te maken hebben met informatie over mensen. Van het genereren van gegevens tot en met het bewerken, doorgeven, analyseren, archiveren of vernietigen. De regeling vervangt vanaf 25 mei 2018 de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving.

Privacy van levenden

Voor alle bedrijven betekent het dat er moet worden gekeken naar privacy management, inhoudelijke kwaliteitseisen en privacy services. Waarom sla je bepaalde gegevens op, wat doe je daar vervolgens mee en hoe lang bewaar je de informatie? In de uitvaartsector geldt dat alleen de privacy van levenden kan worden geschonden. De AVG is dus niet van toepassing op informatie over overledenen, maar geldt wel tot het moment van overlijden.

Persoonsgegevens

Een belangrijk uitgangspunt bij het verzamelen van persoonsgegevens is de vraag: wat heb je nodig? Alles wat je niet nodig hebt, hoef je niet te vragen. Dan loop je daarmee ook geen risico. Verder mag de uitvaartondernemer het burgerservicenummer (BSN) van een nabestaande niet noteren, maar wel van iemand die is overleden.

Beeld- en geluidsopnames

Het maken van beeld- en geluidsopnames tijdens een uitvaart kan worden gezien als een service voor de nabestaanden, maar kan ook zeker een inbreuk op de privacy betekenen. Daarom is het verstandig om dit aan bezoekers te laten weten. Hang bijvoorbeeld een bordje op in de ontvangstruimte. Ook is het niet nodig om de beelden geruime tijd te bewaren. Leg vast wanneer deze worden gewist (meestal na 2 tot 4 weken). Bekijk de kennisbank over wet- en regelgeving voor meer informatie.

Veilig internetten https ssl

Veilig internet

Zorg voor gescheiden netwerken voor medewerkers en gasten. Wanneer werknemers gebruik maken van beveiligde computers en een beveiligde e-mailomgeving weet je zeker dat gegevens niet zomaar op straat komen te liggen. Creëer ook voor de gasten een WiFi-netwerk dat is beveiligd met een wachtwoord. De bezoekers zien aan een slotje bij de naam van het ‘gastennetwerk’ dat er sprake is van een veilige verbinding. De inlogcode druk je bijvoorbeeld op kleine kaartjes die je in de ontvangstruimte legt.

Open en transparant

Eigenlijk sluit de AVG naadloos aan bij de principes van discretie en ontzorging waar de uitvaartsector van oudsher voor staat. Stel dus een beleid op voor alle zaken die te maken hebben met persoonlijke gegevens. Wie straks geen AVG-beleidsvoering kan laten zien, riskeert boetes wanneer gedupeerden aan de bel trekken. Die kunnen oplopen tot maximaal twintig miljoen euro of vier procent van de jaaromzet. Het ligt er maar net aan welk bedrag het meest passend wordt gevonden. Zorg er dus voor dat jouw bedrijf is voorbereid!

Branche Geregistreerde Nederlandse Uitvaartondernemingen

Laat eenvoudig je bedrijfsnetwerk en website scannen

Benieuwd waar jouw kwetsbaarheden liggen? Het is minder dan 3 minuten werk en je ontvangt binnen 24 uur de gevonden kwetsbaarheden.

Doe je Cyber Risico Scan

We sturen je door naar veiligzakelijkinternetten.nl