Interview ICT’er in uitvaartbranch 2017-06-30T07:55:51+00:00

Veilig online zaken doen met eHerkenning

Als uitvaartondernemer is het tegenwoordig bij diverse gemeenten mogelijk om online aangifte van overlijden te doen. Daarvoor is het inloggen met een eHerkenningsmiddel vaak een vereiste. Met het identificatiemiddel controleren online diensten wie je bent en of je mag doen wat je wilt doen.

“Als uitvaartondernemer weet je heel goed dat je zorgvuldig moet omgaan met data. Een fout kan leiden tot grote problemen. De ondernemer is verantwoordelijk voor het zorgvuldig aanleveren van de stukken. Daarna handelt de gemeente dit af. Er volgt een akte van overlijden en verlof tot begraven. Als iemand staat geregistreerd als overleden, dan kan je nergens meer aanspraak op maken. Dat proces omdraaien is heel moeilijk, dus je wilt fouten altijd voorkomen”, vertelt Randy Eichhorn, projectleider landelijke online diensten van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING).

eHerkenning

Online aangifte doen van overlijden kan dan ook alleen met een ‘digitale sleutel’ die de uitvaartondernemer heeft verkregen door zich te registreren bij eHerkenning. Het persoonlijke inlogmiddel is een online identificatiemethode. Na inloggen controleert eHerkenning of de persoon die de dienst afneemt echt bestaat en of hij is bevoegd om te handelen namens een uitvaartorganisatie. “Het is het enige landelijke middel om in te loggen voor bedrijven”, aldus Eichhorn. De gemeente krijgt vervolgens een melding dat er een nieuwe aangifte in het systeem staat.

eherkenning animated gif
eHerkenning betrouwbaarheidsniveaus

Niveaus

Binnen eHerkenning zijn er meerdere niveaus. De organisatie waar je wilt inloggen bepaalt welk betrouwbaarheidsniveau (één tot en met vier) is vereist. Hoe hoger het niveau, hoe uitgebreider de identiteitscheck. Het gewenste betrouwbaarheidsniveau om digitaal aangifte te doen van overlijden is niveau 2+. “Dit niveau vereist meer handelingen voordat je iets kunt doen, een zogenaamde 2-weg authenticatie. In het machtigingenregister geeft de organisatie aan welke werknemer wat mag uitvoeren.”

Wijzigen gegevens Basisregistratie Personen

De gemeente heeft de bevoegdheid om de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) te wijzigen. “Dat mag een uitvaartondernemer niet, want die heeft geen publiekrechtelijke taak.” Volgens Eichhorn vindt er altijd minimaal een dubbele controle plaats. “De uitvaartondernemer geeft de naam, het burgerservicenummer (als deze bekend is) en de geboortedatum van de overledene door aan de gemeente. Die zoekt het op. Als je alleen het burgerservicenummer controleert, kan er al snel iets misgaan. Stel je voor dat je per ongeluk twee cijfers omdraait. Er zijn nog meer schakels om te voorkomen dat mensen dood worden verklaard die niet zijn overleden.”

Berichtenbox

“Na de aangifte ontvangt de uitvaartondernemer het verlof tot begraven/cremeren en een uittreksel van de akte van overlijden idealiter in de Berichtenbox voor Bedrijven.” Dit is een beveiligde omgeving voor het versturen van berichten naar overheidsinstanties. “Het is namelijk niet verstandig om officiële documenten via de mail te versturen. Zie e-mail als een treintje. Bij elk station kan er iets gebeuren. Je krijgt bv geen ontvangstbevestiging. Je weet niet wie het allemaal kan lezen.”

Puzzel

Bij informatiebeveiliging moet je dan ook altijd denken aan beschikbaarheid, integriteit (betrouwbaarheid) en vertrouwelijkheid. “Uiteindelijk bestaat het beveiligen van gegevens uit hele kleine partjes die samenkomen tot een puzzel die zo veilig mogelijk is.”

Laat eenvoudig je bedrijfsnetwerk en website scannen

Benieuwd waar jouw kwetsbaarheden liggen? Het is minder dan 3 minuten werk en je ontvangt binnen 24 uur de gevonden kwetsbaarheden.

Doe je Cyber Risico Scan

We sturen je door naar veiligzakelijkinternetten.nl

Credits beeld: Shutterstock & eHerkenning