Cybercrime groot risico 2017-07-21T08:59:36+00:00

Cybercrime groot risico voor transport- en logistieke sector

Bent u voldoende beveiligd?

Cybercrime is een groeiende vorm van criminaliteit en kan elk bedrijf treffen. Het kost Nederlandse bedrijven en overheid jaarlijks circa 10 miljard euro. Bewustwording is dan ook van vitaal belang. De transport- en logistieksector is sterk afhankelijk van computers en systemen voor de planning en het vervoer van goederen. Data is essentieel voor efficiënte aansturing van het logistieke proces. In onderstaande tabel staat een overzicht van systemen waar u mee te maken hebt.

Klant Klant EDI Telefoon / Fax Vrachtuitwisseling Tracking & tracing E-mail & Internet Telefoon / fax EDI ... Diensten via internet Klant van de klant Thuisbasis Voertuig Warehouse software Voorraadbeheer Barcodering RF systeem Order administratie Wagenpark beheer Ritten administratie Emballage Management info Facturatie Transport software (TMS) Registratie Digitaletachograaf Plaatsbepaling Mobiele communicatie Scannen Boordcomputer Navigatiesysteem Fleet Management software Ritplanning Routeplanning Salarisadministratie Boekhouding
Download PDF

TLN onderzoek Cybersecurity

In mei 2016 heeft TLN een onderzoek laten uitvoeren om te achterhalen in welke mate de leden van TLN bezig zijn met cybersecurity. Een opvallende uitkomst is dat 54 procent van de respondenten denkt voldoende beveiligd te zijn tegen cybercrime. Toch bleek dat meer dan 60 procent van de respondenten wel eens een malware infectie heeft opgelopen binnen hun it-omgeving. Daarnaast is meer dan 10 procent van alle respondenten wel eens het slachtoffer geweest van gijzeling van systemen en data (ransomware)! Ook blijkt dat de helft van alle respondenten de it-systemen van het bedrijf intern beheert. Dit kan veel voordelen met zich meebrengen, maar het vereist wel een degelijke zorgplicht. Bij deze bedrijven is het van belang dat een medewerker verantwoordelijk wordt gesteld voor zowel het functioneren van de it-security als het up-to-date houden ervan. Van alle respondenten gaf 18 procent aan met Windows XP als besturingssysteem te werken.

60%

60 procent heeft wel eens malware infectie heeft opgelopen binnen hun it-omgeving!

Doordat er sinds april 2014 voor Windows XP geen beveiligingsupdates meer worden uitgebracht, wordt het risico voor cyberaanvallen bij het gebruik van dit systeem met de dag groter.

Reële bedreiging

Vanwege de grote en groeiende afhankelijkheid van data en ict, zijn digitale productiemiddelen inmiddels bepalend voor de continuïteit en groei van uw onderneming. Het niet meer kunnen vertrouwen op data of onbeschikbaarheid van systemen en applicaties, resulteert al snel in bedrijfsschade van tienduizenden euro’s en verlies van klantvertrouwen.

Alledaagse cyberincidenten – zoals ransomware – kunnen al grote (financiële) schade en ontoelaatbaar continuïteitsverlies betekenen. Er is bovendien een verschuiving zichtbaar van klassieke criminaliteit naar digitale criminaliteit. U zult uw bedrijf dan ook moeten behoeden voor risico’s als digitale ladingdiefstal, financiële fraude door manipulatie van systemen, misleiding van medewerkers, et cetera. Temeer omdat adequate databescherming meer en meer een wettelijke plicht wordt en de supply chains waarin u actief bent ook kwetsbaar zijn voor cybercriminaliteit.

Nog steeds worden cyberincidenten zwaar onderschat en is onvoldoende bekend dat de gevolgen voor het logistieke proces zeer ingrijpend zijn. Cybercriminaliteit kan betekenen dat uw warehouse activiteiten meerdere dagen of zelfs nog langer stil liggen. Het is dus van groot belang goederenstroom te beschermen en cyberinbreuken te voorkomen.

Aandachtspunten

  • Cybercrime vormt (ook) een actuele dreiging voor logistiek dienstverleners. Wees bewust van de mogelijke risico’s en bedrijfsschade die door deze nieuwe dreigingen kan ontstaan;

  • Investeer in adequate it- en informatiebeveiliging/ gegevensbescherming, zodat uw digitale productiemiddelen goed beschermd zijn en de risico’s van cybercriminaliteit beperkt;

  • Bereid de organisatie voor op het goed reageren en afhandelen van incidenten. Dat stelt uw bedrijf in staat om schade als gevolg van cybercriminaliteit te beperken en uw continuïteit te waarborgen.

Veilige betaalomgeving SSL HTTPS

Laat eenvoudig uw bedrijfsnetwerk en website scannen

Benieuwd waar uw kwetsbaarheden liggen? Het is minder dan 3 minuten werk en u ontvangt binnen 24 uur de gevonden kwetsbaarheden.

Doe de Cyber Risico Scan

U wordt doorgestuurd naar veiligzakelijkinternetten.nl